Cennik reklam

Do reklam zgłaszacie się u:
MissPaulaa1112 (gg 17238136, Księga Gości, priv)
MissSylwiaa (gg 1089795, Księga Gości, priv).

Reklama w poście:
Cały post: 20sd + prow
Wtrącenie do postu (max 4 linijki, bez obrazków): 5sd + prow

Reklama w pasku bocznym:
Na miesiąc: 12sd  + prow
Na tydzień: 7sd + prow